Informacja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) czytaj wiecej...

Forum oazy poznańskiej

Forum dla wszystkich, którzy czują się związani z Ruchem Światło-Życie archidiecezji poznańskiej.

Nie jesteś zalogowany.

#1 2009-09-17 17:25:56

oazowiczka z Morąga
Miasto: Morąg/Lidzbark Warmiński
Parafia: Błogosławionego Michała Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Wyjaśnienie Teologiczne

Proszę Pomoc W Wyjaśnieniu Teologicznie Wspólnota Wierzących w Chrystusa Mam Tą Prace Na jutro a Teologicznie Nie umiem Wytłumaczyć A Jest mi To bardzo Potrzebne Bo jutro Mam Test Z Religii Własnie z tego tematu


" Nawracajcie Się I wierzcie W Ewangelię Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#2 2009-09-17 22:07:37

Ks. Paweł
Miasto: Poznań - Piątkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Może konspekt katechezy się przyda.

TEMAT: KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ LUDZI W DRODZE DO BOGA.

Cele operacyjne:
-    wiadomości – uczeń wie, co to jest Kościół, którego sam jest członkiem
-    umiejętności – uczeń potrafi określić postawy wynikające z faktu bycia członkiem Kościoła
-    postawa – uczeń podejmuje obowiązki członka Kościoła

Metody i środki dydaktyczne
-    metoda podająca, praca w grupach, pogadanka, analiza tekstu,
-    tablica, kartki papieru, Pismo święte, kredki, podręcznik

MODLITWA
- „Duchu Święty”

PRZYWITANIE UCZNIÓW

SPRAWDZENIE OBECNOŚCI

PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI

WPROWADZENIE
1.    Krytyka Kościoła – krytyką mnie samego
-    Co jest powodem krytyki, ataków i żartów z Kościoła?
2.    Postawa: Jezus – tak, Kościół – nie (świadectwo)
3.    Krytyka często wynika z braku zrozumienia czym jest Kościół, kto dał mu początek i w jaki celu został założony.

ROZWINIĘCIE
1.    Czym jest dla mnie Kościół?
-    praca w grupach – przy haśle Kościół wypisywane określenia
-    zapis pracy i omówienie
2.    Odszukanie prawdy o Kościele na kartach Biblii
-    Dz 2,42-47; 4, 32-35
-    Co wynika z tych tekstów, jaki obraz Kościoła przedstawiają?
3.    Kościół jako wspólnota
-    jaką wspólnotę tworzy Kościół?
-    jakie mniejsze wspólnoty tworzą Kościół?
-    schematyczny zapis na tablicy

Kościół – wspólnota

Eucharystyczna
Lokalna
Powszechna
4.    Moje miejsce w Kościele
-    przez jaki sakrament zostałem włączony do Kościoła
-    odczytanie fragmentu Hbr 10, 24-25
-    odszukanie postaw, do których zachęca autor listu
-    dlaczego mamy troszczyć się o siebie wzajemnie
-    sformułowanie przesłania płynącego z Hbr

PODSUMOWANIE  - INTERIORYZACJA

1.    Kościół to nie budynek, lecz wspólnota, którą my tworzymy.
2.    Jestem odpowiedzialny za stan tej wspólnoty.
3.    Obrazowe ukazanie wspólnoty o mojej roli we wspólnocie – Kościele – kłębek nici i budowanie pajęczyny

NOTATKA
1.    Tekst Dz 4,32
2.    „Kościół to nie tylko dom, z kamienia i ze złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota”
3.    We wspólnocie Kościoła troszczymy się o zbawienie własne i innych ludzi.

MODLITWA
- „Zdrowaś Maryjo”

Pozdrawiam


Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Mt 11,28

Offline

 

#3 2009-09-17 22:16:21

Ks. Paweł
Miasto: Poznań - Piątkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Może jeszcze małe dopowiedzenie i wskazówka - teologiczne wyjaśnienie smile

CZYM JEST KOCIÓŁ?
•    nie można zdefiniować Kościoła jednym stwierdzeniem, jest on rzeczywistością bardzo złożoną.
•    Kościół MISTERIUM: rzeczywistość Bosko-ludzka, możliwa do poznania jedynie przez wiarę
•    Pojęcie Kościoła autorzy NT oddają używając dwóch terminów εκκλησια (eklezja) i κοινωνια (koinonia) zawierające w sobie wiele treści, a więc:
A.    Kościół eklezja - Społeczność wywołanych. Kościół jest społecznością ludzi wywołanych, powołanych przez Boga do świętości i zbawienia. W Kościele każdy z osobna oddaje swoje życie Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Widzialnym znakiem tego jest chrzest.
B.    Kościół koinonia  - wspólnota. Następstwem doświadczenia „wywołania” przez Pana jest służba we wspólnocie. Kościół jest wspólnotą wiary i miłości, prowadzoną przez Ducha  św. ku ostatecznemu wypełnieniu. Ta wspólnota między ludźmi sprawia, że Kościół jest SAKRAMENTEM- Sakrament – widzialny znak niewidzialnej rzeczywistości, który sprawia to, co oznacza. Tu niewidzialna jedność w Duchu świętym staje się widzialna w miłującej się wspólnocie ludzi.
Oba te wymiary ukazują Kościół na płaszczyźnie wertykalnej (pionowej – relacji każdego człowieka z Bogiem)


Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Mt 11,28

Offline

 

#4 2009-09-18 14:11:09

oazowiczka z Morąga
Miasto: Morąg/Lidzbark Warmiński
Parafia: Błogosławionego Michała Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Dziękuje księdzu bardzo ksiądz  mi pomógł dostałam 6 bardzo dziękuje


" Nawracajcie Się I wierzcie W Ewangelię Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#5 2009-10-03 10:22:57

oazowiczka z Morąga
Miasto: Morąg/Lidzbark Warmiński
Parafia: Błogosławionego Michała Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Proszę o pomoc w streszczeniu z pisma świetego z dziejów apostolskich rozdiału 2 od wersetu 1 do 13 I O Wyjaśnieniu  Infoormacijj na temat Ducha świętego I Proszę również o pomoc w odnalezieniu słabości kościoła i Siły kościoła na religie jest mi to bardzo potrzebne jako praca domowa Bo Ogólnie muszę wyjaśnić temat lekcij taki jak " Siła i słabość Kościoła"


" Nawracajcie Się I wierzcie W Ewangelię Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#6 2009-10-03 13:09:55

Ks. Paweł
Miasto: Poznań - Piątkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

WPROWADZENIE
Droga wiatru jest nam nieznana. Wiatr to rzeczywistość przekraczająca człowieka, nieuchwytna w swoim pochodzeniu i dążeniu. Jego tajemnicza moc, podobnie jak siła wody, ognia i życia jest mocą Boga. W przekonaniu wierzącego Izraelity wiatr był właśnie „tchnieniem” Jahwe. Jako niewidoczny, ruchliwy uzmysławiał tajemniczą działalność ukrytego Boga. Z obserwacji tego niewidzialnego i potężnego wiatru zrodziło się wyobrażenie „ducha Bożego”.
Objawienie ST nie zna tajemnicy Trójcy Św., pierwsze i właściwe objawienie prawdy, że D. Św. jest Osobą Bożą, znajdujemy na kartach NT i zawdzięczamy ją Jezusowi. Jednak dla lepszego zrozumienia tych tajemnic trzeba nam sięgać także do tych tekstów ST, które ukazują nam prawdę o Jedynym, przekraczającym wszystko Jahwe – Stwórcy, Zbawcy i Uświęcicielu.
O D. Św. jako trzeciej Osobie Trójcy Św. mówi się dzisiaj stosunkowo niewiele. Być może jest to spowodowane trudnościami werbalnymi. Jesteśmy w stanie językiem antropomorficznym uchwycić rysy Ojca i Syna, tymczasem Ducha nie da się skojarzyć z żadną ludzką postacią. Mimo to D. Św. nie jest ani więcej, ani mniej tajemniczy od Ojca i Syna. Przypomina On nam jednak w sposób bardziej bezwzględny, że Bóg jest Tajemnicą.

ROZWINIĘCIE
1. Imię własne D. Św. oraz pojęcie „Duch”:
- „Duch Święty” jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Imię to określa Jego rolę w Trójcy Św., w Kościele, w świecie i w człowieku. On jest Duchem, ponieważ uduchowia, i jest Święty, ponieważ uświęca.
- Pojęcie „Duch” jest tłumaczeniem hebr. ruah, gr. pneuma, które oznacza: „duch”, „wiatr”, „dusza” , „tchnienie”, „dech”, „oddech”.
Podstawowym tłumaczeniem terminu ruah jest słowo „tchnienie”. Rozumiano je jako jakąś rzeczywistość dynamiczną, siłę która popycha do działania, moc życiową. Ruah wprawia powietrze w ruch – wieje wiatr. Kiedy Bóg działa, często właśnie zaczyna działać poprzez swoje ruah. Już od pierwszych swoich wersetów Księga Rodzaju mówi o dominującej roli ruah Adonai (Jahwe), która w pewnym sensie okrywa sobą świat, by wyłonić z pierwotnego chaosu całe stworzenie – gdy Bóg stwarzał niebo i ziemię, ruah Jahwe unosił się nad bezmiarem wód (Rdz 1,2: Duch Jahwe unosił się nad wodami). Inne: Ps 33,6: Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.
„Tchnienie” wprawia także w ruch człowieka – żyje on i działa. Umarli, wyschnięte kości nie mają w sobie ducha. Z jednej strony ruah oznacza oddech wydobywający się z nozdrzy wszelkiego ciała, posiadającego „tchnienie życia”, z drugiej siłę życiową przejawiającą się w myślach, uczuciach i namiętnościach. Oddech człowieka to tchnienie Boga przechodzące przez ludzkie nozdrza. Bóg wkłada w owe nozdrza dech życia czyniąc z niego istotę żywą. Bóg daje życie przekazując swoje ruah ludzkiej istocie; zabierając ducha życie to zabiera (Rdz 2,7: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą).
Boskie ruah jawi się więc najpierw jako moc Boża, która porządkowała pierwotny zamęt, jest dynamizmem stwórczym, tkwi u początków wszelkiego bytu, ruchu i życia. Bez niego nie byłoby ani istnienia ani życia.
Dalej jawi się jako moc sprawiająca przemianę religijno – moralną człowieka (Ps 51), udziela uzdolnień królom i prorokom, jest przewodnikiem Ludu Bożego. Dawcą ruah jest zawsze Bóg.
Jezus również posługiwał się obrazem wiatru. By wyjaśnić np. Nikodemowi sposób, w jaki działa Duch Święty, porównuje Go do wiatru (J 3,8: Wiatr wieje tam, gdzie chce […]. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha). 

2. Działanie D. Św. w ziemskim posłannictwie Jezusa
Teksty nowotestamentalne ukazują D. Św. jako Osobę, wymieniają Go razem i na równi z Ojcem i Synem, a Jego działanie przedstawiają szczególnie w życiu i posłannictwie Jezusa:
- więź Jezusa z D. Św. widoczna jest od samego początku Jego życia ziemskiego: dziewicze poczęcie Jezusa przez Maryję za przyczyną Ducha Św. (D. Św. zstąpi na ciebie... – Łk 1,35);
- D. Św. pojawia się w czasie chrztu Jezusa i objawia Go jako Mesjasza (Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie – Mt 3,17);
- całym swym postępowaniem Jezus ukazuje działającego w Nim D. Św. (głoszenie nauki, cuda, etc.);
- Jego mocą wyrzuca złe Duchy;
- Jezus żyje w Duchu, posiada Go w pełni, a D. Św. jest w Nim;
- obiecuje uczniom D. Św., który przyjdzie i zajmie Jego miejsce jako Pocieszyciel (Jezus będzie nadal obecny na ziemi, ale nie w ciele, lecz w swoim Duchu);

3. D. Św. w tajemnicy Kościoła 
- Jezus Zmartwychwstały po wniebowstąpieniu jest źródłem Ducha, napełnia Nim Apostołów jako darem Bożym, zsyła Go w dniu Pięćdziesiątnicy swojemu Kościołowi (Dz 2,32-33);
- posłannictwo D. Św. polega teraz na przypominaniu wszystkiego, co mówił i czynił Jezus, by prowadzić do pełnej prawdy;
- w D. Św. Jezus jest trwale obecny w Kościele i w świecie;
- to Duch sprawia, że w Kościele ponawiane są czyny Jezusa, że głosi się naukę Jezusa, że powtarzane są Jego modlitwy, że nadal dokonuje się dziękczynne „łamanie chleba”;
- D. Św. ożywia i jednoczy Kościół, rodzi wiarę i rozwija życie nadprzyrodzone w wiernych, uczy modlitwy, kieruje misjami, działa w urzędach K-ła, jest inspiratorem kultu liturgicznego, jest dawcą wielorakich darów.

4. Dary i charyzmaty D. Św.:
- Wraz z łaską uświęcającą człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego. To On sprawuje w człowieku specjalne posłannictwo, uświęca człowieka. O tym, że otrzymujemy dary D. Św. mówi S i NT.
•    Dary:
- Dar Ducha Świętego jest to nadprzyrodzony dar, który dysponuje każdego człowieka do bezpośredniego posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego.
- Zazwyczaj darów D. Św. wymienia się 7 (na bazie tekstu Iz 11,2: I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej). Jest ich jednak na pewno więcej, zaś w sensie ściśle teologicznym dzielimy je na: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.
•    Charyzmaty:
- Charyzmat (gr. charisma) oznacza dar Ducha Świętego udzielany wybranym osobom w celu wypełniania określonej służby we wspólnocie Ludu Bożego.
- występują w rozmaitej postaci, np.: proroctwo, przepowiadanie (mądrość słowa), oświecenie (umiejętność poznawania), widzenie, uzdrawianie, czynienie cudów, mówienie różnymi językami (tzw. glossolalia), tłumaczenie języków, rozpoznawanie duchów (por. 1Kor 12,4-11.27-13,13)
- za najwyższy jednak charyzmat uważa św. Paweł miłość;

•    Różnice między darami a charyzmatami D. Św.:

7 darów   
1.    są dla uświęcenia konkretnego człowieka, dla jego własnego uświęcenia
2.    są stałe i dawane zawsze z łaską uświęcającą   

charyzmaty
1.    są również dane konkretnemu człowiekowi, ale dla dobra innych
2.    mogą być stałe lub czasowe, dane na pewien okres czasu

5. Owoce działania Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22).

6. Dla wyrażenia tajemnicy D. Św. posługujemy się różnymi symbolami:
•    OGIEŃ (języki jakby z ognia) – Coś jakby ogień zstępuje na Apostołów w dniu Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku (Dz 2,3-4). Ogień oczyszcza, wypala. Oddziela złoto od tego wszystkiego, co nim nie jest. Ogień ogrzewa, czyli stwarza atmosferę ciepła, potrzebną dla życia. Ogień oświeca, a światło jest potrzebne do życia. D. Św. nas oczyszcza, ogrzewa, oświeca. Jezus mówił: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12,49).
•    WODA – symbolika wody oznacza działanie D. Św. w sakramencie chrztu (nowe narodzenie do życia Bożego); „ochrzczeni w jednym Duchu”, „napojeni jednym duchem”.
•    NAMASZCZENIE OLEJEM – oznacza D. Św.; we wtajemniczeniu chrześcijańskim jest ono znakiem sakramentalnym bierzmowania („Przyjmij znamię D. Św.”). Jezus został namaszczony D. Św. (Chrystus = hebr. Mesjasz – oznacza „namaszczony” D. Św.).
•    OBŁOK I ŚWIATŁO – symbole nierozłączne w objawieniach D. Św. (Mojżesz na Górze Synaj, podczas wędrówki na pustyni, D. Św. zstępuje na Maryję, na Górze Przemienienia, w czasie wniebowstąpienia Jezusa).
•    PIECZĘĆ – bliski symbolowi namaszczenia; obraz pieczęci wskazuje na niezatarte znamię namaszczenia D. Św. w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, dla podkreślenia ich specjalnego „charakteru” – nie mogą być powtarzane).
•    GOŁĘBICA – D. Św. jakby gołębica zstępuje na Jezusa podczas Jego chrztu w Jordanie. Gołębica jest uosobieniem łagodności i pokoju. W Księdze Rodzaju pojawia się jako znak pojednania Boga z ziemią (historia Noego), przeklętą z powodu grzechu. Symbol pojednania, pokoju. D. Św. również przychodzi po to, aby jednać, wznosić pokój i w sposób twórczy jednoczyć ludzi prawdziwą miłością. Symbol gołębicy na oznaczenie D. Św. znany w ikonografii.
•    WICHER – patrz wyżej

7. Jest Źródłem wszelkiego uświęcenia - działanie Ducha Świętego w sakramentach:
Duch Święty uświęca nas w sposób szczególny przez sakramenty, w których otrzymujemy łaskę Bożą. Chrzest daje nam życie Boże i czyni „świątynią Ducha Świętego" (IKor 3,16).W bierzmowaniu Duch Święty uzdalnia nas i umacnia do wypełnienia woli Bożej. We Mszy św. Duch Święty jest sprawcą przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. W sakramencie kapłaństwa jest sprawcą konsekracji kapłańskiej czy biskupiej. Również w sakramencie pokuty władza odpuszczania grzechów zakłada i włącza działanie Ducha Świętego. Sakrament małżeństwa to niewyczerpane źródło miłości, której dawcą jest Duch Święty. Sakrament małżeństwa poprzedza hymn do Ducha. W sakramencie namaszczenia chorych On jest Mocą, którą Bóg obdarza cierpiących na duszy i na ciele.

PODSUMOWANIE
To nie tylko kiedyś na zgromadzonych w Wieczerniku zstąpił D. Św. On może zstąpić na każdego z nas, tylko trzeba Go o to prosić! On pomoże zrozumieć czym jest dla ciebie każdy twój dobry czyn, każdy grzech, pomoże ci wierzyć, modlić się, kochać Boga i bliźniego.

To jest Siła Kościoła, o słabości później, jak znajdę chwilkę czasu.


Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Mt 11,28

Offline

 

#7 2009-10-03 14:43:41

oazowiczka z Morąga
Miasto: Morąg/Lidzbark Warmiński
Parafia: Błogosławionego Michała Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Dziękuje Księdzu Bardzo za pomoc


" Nawracajcie Się I wierzcie W Ewangelię Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#8 2009-10-03 16:37:59

Marysia_B
Miasto: Puszczykowo
Parafia: Maryi Królowej (Poznań)
Rekolekcje: Animator
Posty: 24

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

A czy może ktoś by mi pomógł (podał jakieś wskazówki) co bym mogła zawrzeć w referacie na religię na temat "Powołanie i prostota odpowiedzi Maryji"...? opracuję tekst z Ewangelii i co dalej...? zbytnio nie mam pomysłu o czym jeszcze pisać


Kocham, więc nie muszę się kryć.
Mogę z Tobą być, mogę z Tobą być, mogę z Tobą być...smile

Offline

 

#9 2009-10-03 23:30:20

Ks. Paweł
Miasto: Poznań - Piątkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

A który tekst z Ewangelii opracowałaś?


Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Mt 11,28

Offline

 

#10 2009-10-04 16:14:18

Marysia_B
Miasto: Puszczykowo
Parafia: Maryi Królowej (Poznań)
Rekolekcje: Animator
Posty: 24

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Oczywiście miałam na myśli tekst "Zwiastowanie Maryi" Łk 1, 26-38 smile


Kocham, więc nie muszę się kryć.
Mogę z Tobą być, mogę z Tobą być, mogę z Tobą być...smile

Offline

 

#11 2009-10-04 19:21:18

Ks. Paweł
Miasto: Poznań - Piątkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Marysiu, osobiście widziałbym to mniej więcej tak:

WPROWADZENIE
Wyjaśnić znaczenie imienia Maryja: od słowa mara – znaczy „być pięknym”, od egipskiego słowa merijam – znaczy „ukochana przez Jahwe” lub „miłująca Boga”, wg św. Hieronima imię to znaczy po prostu „pani”.
Wyjaśnić, Kim była Maryja, skąd pochodziła itd….

ROZWINIĘCIE
1.Wykorzystać wszystkie fragmenty Ewangelii wspominające Maryję pośrednio i bezpośrednio (Jej imię jest wymienione na kartach Pisma Św. 19 razy).
2.Powiązać wszystkie fragmenty ze sobą, tzn. pierwsze wypowiedziane przez Maryję fiat (niech mi się stanie) było posłuszeństwem do końca. Wielkość powołania i prostota odpowiedzi Maryi. Pierwsze „TAK”  powiedziane Bogu było „TAK” przez całe Jej życie. A więc „TAK” wobec Anioła Gabriela (Łk. 1), „TAK” wobec Józefa (Mt. 1 i Łk. 1), „TAK” wobec Ducha Świętego(Mt. 1 i Łk. 1), „TAK” w spotkaniu z Elżbietą (Łk. 1), „TAK” wyrażone w Magnificat, „TAK” podczas narodzin Jezusa (Mt. 2 i Łk. 2), „TAK” przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni i podczas proroctwa Symeona (Łk. 2), „TAK” podczas ucieczki do Egiptu i przy powrocie do Nazaretu (Mt. 2), z dwunastoletnim Jezusem w świątyni (Łk. 2), na weselu w Kanie Galilejskiej (J. 2), „TAK” w zatroskaniu o Jesusa w czasie Jego publicznej działalności (Mk. 3), „TAK” przy śmierci Jezusa (J. 19) i w oczekiwaniu na Ducha Świętego (Dz. 1)

PODSUMOWANIE
Czego uczy nas Maryja…? (można nawiązać do każdego fragmentu)
Tradycja widzi w Niej „nową Ewę” (Ap. 12), Matkę wszystkich wierzących (J. 19, 27)

Pozdrawiam


Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Mt 11,28

Offline

 

#12 2009-10-04 19:59:49

Ks. Paweł
Miasto: Poznań - Piątkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Do Oazowiczki z Morąga

Słabością Kościoła jest grzeszny człowiek, człowiek zamknięty na Ducha Świętego.

1.Można najpierw powiedzieć  skąd się wziął grzech (grzech pierworodny – księga Rodzaju).

2.Potem czym jest grzech.
Definicja grzechu:
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.
Ta definicja dotyczy grzechu ciężkiego, inaczej śmiertelnego. Jeśli zabraknie przy wykonywanym złym czynie świadomości, dobrowolności lub rzeczy ważnej, inaczej materii ciężkiej (czyli czegoś z przykazania Bożego lub kościelnego) mówimy o grzechu powszednim.

3.Oprócz grzechu ciężkiego i lekkiego mamy jeszcze inne rodzaje grzechów (można każdy opisać)m. in.:
•    Pierworodny (o którym było wyżej)
•    Przeciwko Duchowi Świętemu
•    Wołające o pomstę do nieba
•    7 głównych
•    Cudzy

4. Przy opisie można posłużyć się np. Przypowieścią o Synu Marnotrawnym, losami Wieży Babel, albo historią Dawida i Batszeby.

5.Można zakończyć całość powiązaniem Siły Kościoła ze słabością – Duch Święty, który działa w sakramencie pojednania, łaska Boża, która podnosi człowieka.

Życzę dobrej pracy


Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Mt 11,28

Offline

 

#13 2009-10-05 15:27:33

oazowiczka z Morąga
Miasto: Morąg/Lidzbark Warmiński
Parafia: Błogosławionego Michała Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Bardzo dziękuje Wczoraj do godziny 12 w nocy siedziałam i pisałam tą prace teraz jestem w szkole jak wróce to muszę jeszcze ją dokończyć dziękuje księdzu za pomoc


" Nawracajcie Się I wierzcie W Ewangelię Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#14 2009-10-05 20:33:41

Marysia_B
Miasto: Puszczykowo
Parafia: Maryi Królowej (Poznań)
Rekolekcje: Animator
Posty: 24

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

serdecznie dziękuję, księże Pawle smile ! Myslę, że ten zarys mi dużo ułatwi pracę tongue
Pozdrawiam z wildeckiej parafii (ale.. pamiętam księdza jako diakona...) smile smile


Kocham, więc nie muszę się kryć.
Mogę z Tobą być, mogę z Tobą być, mogę z Tobą być...smile

Offline

 

#15 2009-10-06 08:30:22

Ks. Paweł
Miasto: Poznań - Piątkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

A, już teraz kojarzę całą rodzinkę, super. Pozdrów wszystkich.


Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Mt 11,28

Offline

 

#16 2009-10-08 19:40:37

oazowiczka z Morąga
Miasto: Morąg/Lidzbark Warmiński
Parafia: Błogosławionego Michała Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyjaśnienie Teologiczne

Dziękuje Księdzu bardzo jeszcze niewiem co dostałam Ale czekam na odpowiedź i ocene księdza który mnie uczy religii czyli ks macieja


" Nawracajcie Się I wierzcie W Ewangelię Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson