O Diakonii Misyjnej

Diakonia Misyjna jest najmłodszą z diakonii Ruchu Światło-Życie. Powstała w 2007 roku, gdy na prośbę biskupa Janusza Kalety pierwsi animatorzy Ruchu wyjechali na wolontariat misyjny do Kazachstanu, a grupa osób z diecezji warszawsko-praskiej zaczęła się spotykać, aby na wspólnej modlitwie polecać Panu Bogu wolontariuszy.

W Ruchu Światło-Życie każdy rok przebiega pod jakimś hasłem. W pierwszych latach działalności Diakonii towarzyszyły nam następujące tematy: Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Te hasła bardzo mocno dotykały tematyki ewangelizacyjnej, a nawet misyjnej.

Czytaj więcej: Czym jest Diakonia Misyjna