Czas diakonii – dyskusja

W najbliższym Wieczerniku ukaże się artykuł o diakoniach, analizujący obecną sytuację w Ruchu. Redakcja pragnie zaprosić wszystkich do dyskusji nad tym tekstem.

Czy zgadasz się z jego tezami? Czy uważasz, że należałoby je uzupełnić? Czy w ogóle widać taką sytuację Ruchu, jak opisana w artykule z perspektywy Twojej diecezji czy parafii?

Zapraszamy do przeczytania artykułu i dyskusji: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3564