O szatanie

Szatan. Zły duch, zbuntowany anioł. Zapomniany przez niektórych dla innych bardzo istotny. Jaką tak naprawdę powinien odgrywać rolę w wierze chrześcijan?

Temat szatana podejmuje najnowszy, 191, numer „Wieczernika”.

Główny blok tematyczny otwiera artykuł ks. Tomasza Opalińskiego „Czyje królestwo?”. Autor rozważa kwestię współczesnego zainteresowania szatanem, stawia pytanie: kto tak naprawdę rządzi światem? Kto rządzi nim dla chrześcijan – czyli tych, dla których najważniejszy powinien być Jezus? „Chrześcijanin wie, że odwieczny nieprzyjaciel Boga nie jest niepokonalny. Od krzyczącej mocy zła silniejsza jest moc Chrystusa, który przyszedł nas zbawić” – pisze.

„Bóg jest Panem” – taki tytuł nosi obszerna rozmowa z ks. Maciejem Krulakiem. W rozmowie tej redakcji postarała się postawić najczęściej zadawane pytania o szatana. Oto niektóre z nich: czy w codziennym życiu chrześcijanin powinien myśleć o szatanie? czy szatana trzeba się bać? w jaki sposób szatan może do nas dotrzeć? czy można przypadkowo wpaść w sidła szatana (np. przez jakiś przedmiot)? jak jest z jogą i wschodnimi sztukami walki? czy ktoś może skutecznie kogoś przekląć? czy wierząc w Boga trzeba poznawać szatana? czy jest możliwe dziedziczenie zła? czy zainteresowanie obecne dzisiaj szatanem jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym?

„Mocni w wierze” to artykuł Marcina Staniewskiego pokazujący, co o złym duchu mówi Nowy Testament. Czytamy więc zarówno o działaniu Jezusa, jak i o nauczaniu św. Pawła i św. Jana. Osobny fragment autor poświęca często przywoływanemu cytatowi: „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5,22) – wskazując, że… został on źle przetłumaczony w Biblii Tysiąclecia.

Ks. Artur Andrzejewski w artykule „Bóg walczy w nas!” analizuje 6. rozdział Listu do Efezjan mówiący o walce duchowej. Pokazuje go na tle tekstów starotestamentowych oraz innych fragmentów z listów św. Pawła mówiących o walce, a następnie bardzo szczegółowo niemal słowo po słowie rozważa sens tego tekstu. Niezwykle ciekawa, bardzo dociekliwa analiza ukazująca, jak wiele znaczeń niesie w sobie ten fragment.

Ks. Tomasz Trębacz próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką władzę ma szatan nad człowiekiem. Zaczyna od tego, że szatan nie ma wglądu w ludzkie myśli. W jaki więc sposób może działać? Odpowiedź w artykule.

O pokusach pisze ks. Krzysztof Mierzejewski. Pokusy to najbardziej powszechny (choć najmniej spektakularny) sposób oddziaływania szatana na człowieka – wskazuje. Wyjaśnia źródła pokus, mechanizm ich działania i pokazuje, w jaki sposób chrześcijanin powinien się wobec pokus zachowywać.

„Zwycięski oręż czyli jak się ustawić do życia, żeby zły nie miał okazji nam przywalić…” – to tytuł artykułu ks. Ryszarda Nowaka. Artykuł mówi o sakramencie pojednania jako narzędziu walki z szatanem.

Ostatnie trzy teksty w głównym bloku tematycznym poświęcone są egzorcyzmom. Najpierw możemy przeczytać wywiad z egzorcystą ks. Eugeniuszem Guździołem – m.in. o tym, czym jest egzorcyzm, kiedy odprawia się uroczyste egzorcyzmy, czy każdy może przyjść i poprosić o egzorcyzm, w jaki sposób rozpoznaje się czy dana osoba nie cierpi na zaburzenia psychiczne, czy egzorcyzmy trzeba ponawiać. W rozmowie też pada pytanie o drogi otwarcia na złego ducha – dlaczego najczęściej mówi się o wróżbach czy rozmaitych praktykach wschodnich, czy na szatana nie otwiera po prostu każdy grzech?

Rozmowę tę dopełnia świadectwo osoby, która współpracowała przy egzorcyzmach – uczestniczyła w samych obrzędach i towarzyszyła osobie egzorcyzmowanej. „Boża moc” – taki tytuł nosi to świadectwo.

Blok tematyczny zamyka artykuł Jacka Skowrońskiego o egzorcyzmach mniejszych – dostępnych dla wszystkich wierzących. Autor wyjaśnia, jakie to są egzorcyzmy, kiedy się ich używa, pokazuje ich miejsce w liturgii Kościoła oraz w formacji Ruchu Światło-Życie.

Na koniec można dodać pewną ciekawostkę – numer jest dodatkowo atrakcyjny dla miłośników militariów. Można w nim bowiem poczytać zarówno o relacji bitwy pod Parkanami do bitwy pod Wiedniem, jak i szczegółowo poznać elementy stroju rzymskiego żołnierza (m.in. rodzaje pancerzy mieczy, hełmów).

Zapraszamy!

Krzysztof Jankowiak

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69

zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73

Przeczytaj słowo wstępne do numeru na stronach „Wieczernika”