Od 2012 roku w naszej archidiecezji działa Stowarzyszenie Oaza „Wieczernik”, którego celem jest wspieranie działalności Ruchu Światło-Życie. Stowarzyszenie pomaga w organizacji rekolekcji oazowych, pozyskuje też środki pozwalające na dofinansowanie kosztów oazy wakacyjnej osobom z rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stowarzyszenie wspomaga również działalność misyjną. Zachęcamy do wspierania podejmowanych dzieł, również poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Oaza Wieczernik
ul. Wagi 12/3 61-244 Poznań
44 2130 0004 2001 0699 8470 0001
tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe (rekolekcje)

Wszyscy chętni, którzy chcieliby formalnie włączyć się w podejmowane działania mogą wstąpić w poczet członków Stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Potrzebne są osoby pragnące pomóc przy organizacji rekolekcji oazowych, mające doświadczenie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, pisaniu wniosków do instytucji samorządowych o dofinansowanie, pozyskiwaniu sponsorów itd.

W poczet członków Stowarzyszenia można wstąpić przesyłając swoją deklarację na adres . Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.