Zgłoszenia na oazy dziecięco-młodzieżowe

1. Zgłoszenia odbywają się przez stronę internetową www.poznan.oaza.pl
2. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.
3. Po wypełnieniu formularza zgłaszający otrzymuje na podany adres e-mail wypełnioną kartę uczestnictwa wraz z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia.
4. Po weryfikacji zgłoszenia zgłaszający otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacją o numerze konta, na które należy wpłacić zaliczkę.
5. Po wpłacie zaliczki uczestnik jest wpisywany na listę uczestników.
6. W przypadku większej liczby uczestników przy przyjęciu obowiązuje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty.
7. Zapisy na dany turnus będą prowadzone do momentu wyczerpania wolnych miejsc, ale nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.
8. Przy zgłoszeniu po 31 maja opłata za uczestnictwo wzrasta o 30 zł.
9. W przypadku wycofania się uczestnika po 15 czerwca wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.