1 lutego  2015 r. Teresa i Ryszard Janiccy pokazali ówczesnym odpowiedzielnym za Domowy Kościół parze krajowej Katarzynie i Pawłowi Maciejewskim, parze diecezjalnej Elżbiecie i Jerzemu Wolskim i moderatorowi diecezjalnemu ks. Robertowi Klemensowi C.Or. zakupiony 1h działki w Niesłabinie 5 km od Śremu z przeznaczeniem dla Domowego Kościoła.

16 maja 2015 roku w kościele św. Jana Kantego w Poznaniu w czasie Mszy św. dziękczynnej za 40–lecie Domowego Kościoła w Archidiecezji Poznańskiej podczas  procesji z darami Teresa i Ryszard Janiccy przekazali akt darowizny 1 ha ziemi w Niesłabinie (gmina Śrem) pod budowę Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej.

Akt-darowizny 

Wiosną 2015 r. darczyńcy  działki ogrodzili ją i ustawili figurę Maryi.

W celu przejęcia tej darowizny i wypełnienia woli darczyńców w czerwcu 2015 r. został powołany Ośrodek Fundacji „Światło- Życie” DOM w Poznaniu. Kierownikiem został Jerzy Wolski, który  w imieniu Fundacji „Światło-Życie” aktem notarialnym przyjął darowiznę.

29 sierpnia 2015 r. została poświęcona. działka z figurą. : https://www.poznan.oaza.pl/galeria/poswiecenie-dzialki-w-nieslabinie-pod-budowe-domu-rekolekcyjnego-domowego-kosciola-w-nieslabinie

4 pażdziernika 2015 r. została zawiązana Rada Niesłabina, 

W dniu 12.11.2015 r. do Burmistrza Śremu został skierowany wniosek w sprawie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania i studium dla nieruchomości w Niesłabinie.

Na kolejnym spotkaniu Rada postanowiła zacząć zagospodarowywanie działki na wiosnę 2016 roku od akcji „ Moja sosna w Niesłabinie”. Akcja polegała na darowiźnie 15 zł na zakup sosny, które zostały posadzona wzdłuż płotu działki.

 Wiosną 2021 w Roku św. Józefa i św. Rodziny zostały dostawione figury św. Józefa i Jezusa.

24 czerwca 2021 r. zostało zmienione przeznaczenie działki z leśnej na miejsce kultu religijnego.https://www.poznan.oaza.pl/dk/nieslabin/zmiana-przeznaczenia-dzialki-w-nieslabinie

26 czerwca 2021 r. zostały poświęcone figury św. Rodziny.https://www.poznan.oaza.pl/dk/relacja-z-poswiecenia-figur-sw-rodziny-w-nieslabinie-26-czerwca-2021-r

16 października 2021 r. po dłuższej przerwie spotkała się Rada Niesłabina w celu omówienia możliwości zagospodarowania i wykorzystania obecnie tego miejsca na spotkania wspólnot Domowego Kościoła. Parę dni później miejsce to  odwiedzili moderator diecezjalny ks. Dariusz Piasecki i para diecezjalna DK Joanna i Robert Słocińscy.

13 stycznia 2022 r odbyło się spotkanie online Kręgu Diecezjalnego z Radą Nesłabina, na którym omówiono  perspektywiczną propozycja zagospodarowania tego miejsca. Zaplanowano w początkowej fazie przygotować miejsce na spotkania wspólnot rejonowych. W tej chwili już są warunki na spotkanie kręgu. Do dyspozycji jest domek, w którym już kilka razy spotkała się m.in Rada Niesłabina. Rezerwacja wynajęcia domku u Teresy i Andrzeja tel.  601 062 030

W sierpniu 2022 r została postawiona  wiata.30 m2.

W styczniu 2023 r. po konsultacjach w Radzie Niesłabina i Diecezjalnej Diakonii Jedności została złożona koncepcja domu rekolekcyjnego  dla 80 osób z 25 pokojami 1,2,3,4,5,6,7 z łazienkami do biura projektowego w celu przygotowania projektu budowlanego.

W lipcu 2023 r .został doprowadzony prąd na działkę.

W czerwcu 2023 r na działce  spotkał się krąg rejonowy Borek -Gostyń-Śrem z parą diecezjalną DK Joanną i Tomaszem Marcinowskimi w celu przeprowadzenia wyboru nowej pary rejonowej.

24 września 2023 r. odbył się Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty DK rejonu Borek Wlpk. – Gostyń – Śrem  https://www.poznan.oaza.pl/ogolne/relacja-z-porekolekcyjnego-dnia-wspolnoty-dk-rejonu-borek-wlkp-gostyn-srem-24-09-2023-r

 „Jeżeli Pan nie zbuduje domu, daremnie się trudzą budujący.” (Ps 127,1)

Prosimy o modlitwę, ale też dar materialny wynikający z potrzeby serca i odpowiedzialności.

konta: Ośrodek Fundacji „Światło- Życie” DOM w Poznaniu. ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań
nr rach. 37 1090 1359 0000 0001 3130 8214 z dopiskiem: Niesłabin

Przekazując 1,5% podatku dochodowego wpisując w zeznaniu rocznym PIT
nr. KRS 0000071891 Cel szczegółowy 1 % – DOM

Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła w Niesłabinie k/Śremu  bez naszej ofiarności nie powstanie. Będzie naszym świadectwem, a służyć będzie nam i następnym pokoleniom.

Aktualności: