Zapraszamy dzieci i młodzież do formacji w ciągu roku! 
Tu znajdziesz informacje, gdzie powstały już grupy, do których możesz dołączyć
Jaka grupa jest dla ciebie?
ODB – klasy 4-6 SP
OND – klasy 7-8 SP i  klasa 1 szkoły ponadpodstawowej
przed ONŻ 1- klasa 1 szkoły ponadpodstawowej
po ONŻ 1, 2 i 3- dla osób które przeżyły już rekolekcje danego stopnia