Aktualności z diakonii

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
ks. Dariusz Piasecki
 
 

Sekretariat:
 
Katarzyna i Przemysław Stodulni
tel. 693 496 025

Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten „stawia” wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu.

ks. Franciszek Blachnicki

Głównym zadaniem Diakonii Jedności jest służba w budowaniu jedności Ruchu w diecezji. Jedność jest celem wszelkiej diakonii Ruchu, ale Diakonia Jedności ma tutaj rolę szczególną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale jest też ogniwem centralnym, zespalającym wszystko.
Diakonia Jedności zabiega o faktyczne nawiązywanie i pielęgnowanie łączności, jedności i dialogu w diecezji przez kontakty listowne, internetowe, organizowanie spotkań z różnymi osobami, ośrodkami, instytucjami.
Do szczegółowych zadań i celów diakonii jedności należy:

  • koordynowanie i inspirowanie działalności wszystkich diakonii, troska o wspólną modlitwę,
  • utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi wspólnotami i środowiskami Ruchu w diecezji,
  • planowanie i koordynowanie organizacji dni wspólnoty i innych spotkań Ruchu,
  • korespondencja (wysyłanie życzeń, zaproszeń, informacji itp.)
  • troska o realizację tematu roku,
  • troska o właściwe rozumienie i pogłębianie znajomości charyzmatu Ruchu,
  • utrzymywanie kontaktu z Centrum Ruchu w Krościenku,
  • nawiązywanie kontaktów z innymi ruchami, wspólnotami, stowarzyszeniami.

W skład diecezjalnej Diakonii Jedności wchodzą osoby reprezentujące wszystkie środowiska Ruchu w diecezji, a w szczególności Para diecezjalna i moderator diecezjalny Domowego Kościoła, odpowiedzialni za poszczególne diakonie, odpowiedzialni za wspólnoty.

Moderatorzy diecezjalni Ruchu
ks. Dariusz Piasecki (od 2017 r.)
ks. Adam Skociński
ks. Artur Andrzejewski
ks. Maciej Grześ
ks. Piotr Budasz
ks. Marek Kaiser

ks. Jan Stanisławski