Aktualności z diakonii

Moderator : ks. Filip Kodur
Odpowiedzialna:
Magdalena Kotecka

Odpowiedzialni – rodziny
Joanna i Tomasz Marcinowscy
695 853 611

Naszym celem i zadaniem jest głoszenie Ewangelii Jezusa. Zajmujemy się organizowaniem rekolekcji ewangelizacyjnych oraz formujących animatorów do ewangelizacji, a także prowadzimy rekolekcje wielkopostne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Posługujemy też świadectwami i pantomimami w czasie rekolekcji parafialnych.
Członkowie Diakonii Ewangelizacji prowadzą również małe grupy i angażują się w życie Ruchu w diecezji.