Aktualności z diakonii

Moderator : ks. Dariusz Piasecki

Odpowiedzialni 
Joanna i Robert Słocińscy
696 324 245

Naszym celem i zadaniem jest głoszenie Ewangelii Jezusa. Zajmujemy się organizowaniem rekolekcji ewangelizacyjnych oraz formujących animatorów do ewangelizacji, a także prowadzimy rekolekcje wielkopostne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Posługujemy też świadectwami i pantomimami w czasie rekolekcji parafialnych.
Członkowie Diakonii Ewangelizacji prowadzą również małe grupy i angażują się w życie Ruchu w diecezji.