www.dk.oaza.pl

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, jest ruchem świeckich w Kościele, który pomaga małżeństwom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pomaga w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. 

Jeżeli jesteście małżeństwem sakramentalnym i chcielibyście:

  • pielęgnować miłość małżeńską,
  • nauczyć się rozwiązywania konfliktów,
  • budować rodzinę silną wiarą,
  • przekazywać wiarę swoim dzieciom,
  • doświadczyć życia we wspólnocie z innymi małżeństwami …

To dobrze trafiliście!

Zapraszamy Was do wspólnoty Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.  Spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie (od 4 do 7 małżeństw), które nazywamy kręgami Domowego Kościoła. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa odpowiednio przygotowana para małżeńska oraz ksiądz opiekun. Cały czas tworzymy nowe kręgi! Znajdź swój!