Kontakt

odpowiedzialna – Magdalena Kotecka  tel.: 514 789 429

Moderator Oazy Studenckiej  ks. Jacek Zjawin