Aktualności z diakoniiOdpowiedzialny:
Jerzy Wolski
tel. 602 721 084
jurek.wolski@gmail.com


Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów.

Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata.

Członkowie diakonii:

 • Kamila i Krzysztof Sawiccy
 • Piotr Wolski – odpowiedzialny za stronę www.poznan.oaza.pl
   tel. 600 550 033
 • Łukasz Frasunkiewicz
 • Jakub Snopek

Cel:

 • formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne)
 • miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami
 • formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu jak też odczytujemy to jako naszą misję ad extra)
 • prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych
 • służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, listy dyskusyjne itd.)
 • śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu

Cele, wokół których ogniskuje się formacja posługa diakonii wyrażają również naszą tożsamość jako diakonii Ruchu. Bardziej DKS określa się jako diakonia specjalistyczna niż jedna z diakonii pomocniczych diakonii jedności (por. rozwój diakonii życia).