Relacja z poświęcenia działki w Niesłabinie pod budowę Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła 29 sierpnia 2015 r.

W sobotę, 29 sierpnia 2015 roku, odbyło się uroczyste poświęcenie działki przeznaczonej pod budowę Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła. Nieruchomość w Niesłabinie jest darem serca Teresy i Ryszarda Janickich, ofiarowanym w roku czterdziestolecia pracy gałęzi rodzinnej Ruchu. Poświęcenia terenu i figury Matki Bożej, której opiece polecamy dzieło budowy dokonali moderator diecezjalny  Ruchu Światło – Życie ks. Adam Skociński i moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Robert Klemens. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali także świadectwa ofiarodawców, którego fragment znajduje się poniżej. Po nabożeństwie licznie zgromadzone rodziny wzięły udział w agapie. Już dziś zapraszamy do Niesłabina i polecamy Waszej modlitwie intencję rychłej budowy ośrodka.