Nazwisko małżonków:
Imię żony: Imię męża:
Miasto: Kod: Ulica i numer:
Telefon: E-mail:
Wiek żony: Wiek męża: Data zawarcia Sakramentu Małżeństwa:
Zawód żony: Zawód męża:
Dzieci biorące udział w rekolekcjach:
Imię: Data urodzenia:

Przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:
Żona: Mąż:
Staż w DK: Aktualnie pełniona posługa w DK:
Formacja podstawowa: Pilotaż Rok I Rok II A Rok II B ONŻ I ONŻ II ONŻ III ORAR I ORAR II
Przeżyte rekolekcje - podajemy trzy ostatnie: Rodzaj i stopień Rok Miejscowość i diecezja organizująca Jako: (np. uczestnicy, moderatorzy, diakonia)
Parafia: Diecezja:
Nazwisko animatorów kręgu:
Zgoda Pary Diecezjalnej(w przypadku par spoza diecezji):
Uwagi dodatkowe (czy ktoś wymaga specjalnej troski, dieta, choroby, itp.):
  1. OAZA ma charakter rekolekcji zamkniętych. Program oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wspólne posługiwanie (dyżur porządkowy, gospodarczy, liturgiczny), wycieczki, rozrywkę. Ale zasadniczym celem jest pogłębianie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej.
  2. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do udziału we wszystkich przewidzianych planem punktów programu.
  3. W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia.
Akceptuję:


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Mając na uwadze art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez diakonię rekolekcyjną Ruchu Światło-Życie archidiecezji poznańskiej danych osobowych.

(Imię i nazwisko każdej osoby pełnoletniej wypisanej w Karcie zgłoszenia)
oraz danych osobowych:(Imię i nazwisko każdej osoby niepełnoletniej wypisanej w Karcie zgłoszenia)
którego jestem przedstawicielem ustawowym w celu uczestnictwa/ujęcia na liście uczestników rekolekcji, których niniejsza karta zgłoszeniowa dotyczy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.

Miejsce: Data: Akceptuję: