Spotkanie Diakonii Liturgicznej 05.03.2018

Zapraszamy na spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, które odbędzie się w poniedziałek 5 marca 2018 r. w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM, ul. Wieżowa 2/4. Rozpocząć planujemy o g. 18.30 adoracją Najświętszego Sakramentu, następnie o g.19.00 Eucharystia i krótkie spotkanie formacyjne, które poprowadzi moderator diakonii ks. Wojciech Bonk.

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej 5 lutego 2018 r.

Zapraszamy na spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, które odbędzie się w poniedziałek 5 lutego 2018 r. w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM, ul. Wieżowa 2/4. Rozpocząć planujemy o g. 18.30 adoracją Najświętszego Sakramentu, następnie o g.19.00 Eucharystia i krótkie spotkanie formacyjne, które poprowadzi moderator diakonii ks. Wojciech Bonk. Pozdrawiamy Renata i Wojtek Bartosiakowie