zdjęcia z Dnia Świętości Życia w leszczyńskiej Bazylice Mniejszej dnia 25 marca 2015

Dnia 25 marca 2015 r. w Bazylice Mniejszej, jak co roku, z okazji Dnia Świętości Życia zebrali się parafianie z leszczyńskich parafii, by podjąć dzieło Duchowej Adocji Dziecka Poczętego. Przygotowaniem tej uroczystości zajęła się Rejonowa DIAKONIA ŻYCIA DK na czele z odpowiedzialnymi Emilką i Mirkiem Krajewskimi. Mszy św. przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak. W koncelebrze uczestniczyli ks. kan. Grzegorz Robaczyk – rejonowy moderator DK i ks. Paweł Piotr Froelich – opiekun kręgu DK. Zaangażowane były leszczyńskie kręgi Domowego Kościoła, szczególnie działające przy bazylice.