Relacja z Paschalnego Dnia Wspólnoty DK rejonu Podolany, Czarnkowski, Obornicki w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu 12.05.2019 r.

Paschalny Dzień Wspólnoty naszego rejonu (Podolany, Czarnkowski, Obornicki) mieliśmy okazję przeżywać tym razem w wyjątkowym miejscu – Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu, którego gospodarzami są oo. karmelici bosi z Prowincji Warszawskiej. Warto dodać, że kościół ten, Ojciec Święty Franciszek uhonorował tytułem Bazyliki Mniejszej w 2017 roku.
Z radością dostrzegliśmy, że nasza pielgrzymka do św. Józefa Poznańskiego, wyprzedzająca o tydzień pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie do Józefa Kaliskiego, pozwala nam przygotować się właściwie na powitanie w diecezji ikony Matki Bożej Częstochowskiej, które będzie miało miejsce w najbliższą sobotę 18 maja, czyli właśnie wtedy, kiedy cały Ruch pielgrzymuje do Kalisza.

W sanktuarium przywitał nas jego kustosz, a jednocześnie przeor poznańskiego Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel, o. Szczepan Maciaszek OCD. Po zawiązaniu Wspólnoty o. Szczepan wygłosił nam konferencję na temat Charyzmatów i darów w służbie Wspólnocie. Ciekawym było jego doświadczenie rozeznawania darów braci, w kontekście pełnionej posługi przełożonego klasztornego, które wydaje się analogiczne do doświadczenia par podejmujących służbę w Domowym Kościele. Lecz najistotniejszym – co podkreślał przeor – „weryfikatorem” posługiwania Wspólnocie otrzymanym charyzmatem okazuje się Miłość. Bo Miłość, obok Nadziei i Wiary, jako łaska wlana w serce każdego człowieka, jest płaszczyzną, na której jedni realizują posługę na rzecz drugich, a drudzy są gotowi przyjąć ich posługiwanie.

Następnie, z sali wykładowej św. Edyty Stein, przeszliśmy na namiot spotkania, podczas którego rozważaliśmy słowa z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian [1 Kor 12, 1-11]. Modliliśmy się w bazylice przed Najświętszym Sakramentem razem z siostrami i braćmi ze Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS), którzy przeżywali swój dzień skupienia.

Później, podzieleni na trzy kręgi, rozważaliśmy nasze prywatne i zawodowe umiejętności, a także zainteresowania w kontekście rozpoznania i podjęcia otrzymanych od Ducha Świętego charyzmatów, oraz poddaliśmy je weryfikacji sióstr i braci z kręgu. Naszym zadaniem będzie podjęcie jednego, ze wskazanych nam przez krąg, pola służby.

I znowu wróciliśmy do bazyliki, tym razem przygotowując się do Eucharystii, ćwicząc pieśni z naszą rejonową diakonią muzyczną, której przewodzą Bogdan i Iwona z kręgu 1 z Czarnkowa. Mszę św. celebrował ksiądz moderator rejonu Rafał Pierzchała, który w homilii przywołał m.in. własne doświadczenie podążania za natchnieniami Ducha Świętego i wskazał na błogosławione, choć nie natychmiastowe, owoce tych działań. Przed błogosławieństwem, wysłuchaliśmy świadectwa Elżbiety i Janusza o podejmowaniu przez nich służby w oparciu o otrzymane i rozpoznane charyzmaty.

Na koniec, zebraliśmy się w podziemiach klasztoru na agapie, podczas której, racząc się gorącą zupą, żywo dyskutowaliśmy nad wysłuchanymi treściami. Załączone zdjęcia, które wykonał Marcin z kręgu 3 z Podolan, mamy nadzieję, w pełni oddają doświadczenie Wspólnoty, które opisuje Psalm133 – „zobaczcie jak jest pięknie, gdy bracia są razem.