Rekolekcje Ewangelizacyjne Rościnno

Jeśli pragniesz, aby Jezus Chrystus wszedł w Twoje życie;

Jeśli jako małżonkowie pragniecie, aby Jezus Chrystus wszedł w Wasze życie.

 Z A P R A S Z A M Y

na

R E K O L E K C J E   E W A N G E L I Z A C Y J N E

do

ośrodka rekolekcyjnego w  Rościnnie w dniach od 29 kwietnia do 3maja 2011r.

Zapraszamy: młodzież, osoby dorosłe, małżeństwa, rodziny
Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Mikulski

Zapisy i informacje: Joanna i Robert Słocińscy, tel.: 618 185 074,