Relacja z Powakacyjnego dnia wspólnoty DK rejonu Strzeszyn Grecki 20 października 2019 R.

W niedzielę, 20 października 2019 roku, małżeństwa Domowego Kościoła rejonu Strzeszyn Grecki przeżywały Powakacyjny rejonowy dzień wspólnoty zatytułowany „Moja niewola i moja wolność”. Rozpoczęliśmy od indywidualnego Namiotu Spotkania, w czasie którego rozważaliśmy fragment Ewangelii wg św. Marka Mk 10, 46-52. Rozważając spotkanie niewidomego Bartymeusza z Jezusem wybieraliśmy jedno zniewolenie, które chcieliśmy w osobistej rozmowie oddać naszemu Panu i Zbawicielowi, a także prosić go o siłę na drodze ku wolności.

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od Eucharystii, w czasie której modliliśmy się w intencji rodzin naszej wspólnoty. Szczególną modlitwą otoczyliśmy Ewę i Ryszarda Zakrzewskich z kręgu II z okazji 50-tej rocznicy przyjęcia sakramentu małżeństwa. Przed zakończeniem mszy świętej krąg IX – po okresie pilotowania – potwierdził wolę kroczenia drogą formacji Domowego Kościoła.

Druga część dnia wspólnoty odbyła się w domu parafialnym. Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji wprowadzającej w temat tego dnia – Moja niewola i moja wolność. W czasie podsumowania konferencji zwróciliśmy szczególną uwagę na płynące ze zniewolenia wygodą i komfortem współczesnego życia niebezpieczeństwo wybiórczego podejścia do drogi formacji Domowego Kościoła, podejmowania tylko tych zobowiązań, które łatwiej nam podjąć. Następnie, rozważając we wspólnocie fragmenty Ewangelii dotyczące zniewolenia i wolności, z towarzyszeniem pieśni w wykonaniu diakonii muzycznej, modliliśmy się o siłę podążania z Jezusem ku wolności. Część formacyjną dnia wspólnoty zakończyliśmy świadectwami z rekolekcji formacyjnych, w których niezwykle mocno wybrzmiała konieczność wierności charyzmatowi Ruchu i drodze formacji Domowego Kościoła, oraz modlitwą za pary animatorskie poszczególnych kręgów. Szczególne podziękowania kierujemy do Grzegorza z kręgu III za poruszające świadectwo z sesji o pilotowaniu, w którym niezwykle obrazowo porównał zobowiązania DK do siedmiu bram duszy, które trzeba otworzyć na oścież, by Duch Święty wypełnił duszę i prowadził ją ku prawdziwej wolności.

W czasie agapy, ostatniej części dnia wspólnoty, świętowaliśmy Złoty Jubileusz Ewy i Ryszarda. Wszyscy mieliśmy okazję złożyć Jubilatom serdeczne życzenia, podziękować za obecność w Domowym Kościele, za świadectwo jedności, miłości i wzajemnego szacunku w małżeńskiej codzienności. Wszyscy z ciekawością wysłuchaliśmy wspomnień Jubilatów, wśród których nie zabrakło i tych, które wyciskały łzy z oczu, i tych, które wywoływały salwy śmiechu. Dziękujemy Wam, Kochani Jubilaci.

Dziękujemy też wszystkim, których zaangażowanie i obecność sprawiły, że w tak wspaniały sposób mogliśmy przeżyć powakacyjny rejonowy dzień wspólnoty.

Ewa i Michał Wyszkowscy