Relacja ze zwiedzania katedry poznańskiej

W sobotę, 27 stycznia 2018 roku, rodziny Domowego Kościoła rejonu Strzeszyn Grecki, zwiedzały Bazylikę Archikatedralną Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu.

Trwa Rok Jubileuszowy 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. Z tej okazji rodziny Domowego Kościoła z naszego rejonu odwiedziły poznańską katedrę, łącznie z jej podziemiami. Mieliśmy możliwość obejrzenia wnętrza naszej katedry, posłuchania historii poznańskiej diecezji i poznania słynnych biskupów poznańskich.
Cieszymy się, że mieliśmy okazję poznać lepiej ponad 1000-letnią historię kościoła biskupów poznańskich. Szczególne podziękowania kierujemy do Adama Dykierta, który przygotował dla nas to niezwykłe wydarzenie, a ponadto tak ciekawie o dziejach katedry i biskupstwa poznańskiego opowiadał.
Adamie, z serca dziękujemy!
Ewa i Michał Wyszkowscy