Zaproszenie do modlitwy w 53. Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Kochana Wspólnoto!

Włączając się w 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu serdecznie zapraszamy wszystkich członków wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Strzeszyn Grecki, a także wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w naszą wspólnotową modlitwę, na Eucharystię w intencji trzeźwości narodu polskiego, owoców Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także w intencji wyzwolenia od nałogów konkretnych osób polecanych Panu Bogu przez naszą wspólnotę. Msza święta zostanie odprawiona w kościele pw. św. Ojca Pio w Poznaniu w najbliższy czwartek, 27 lutego 2020 roku, o godz. 18.30. Po Eucharystii modlitwa o uzdrowienie z muzycznym towarzyszeniem diakonii muzycznej DK rejonu Strzeszyn Grecki.

Z kolei tego samego dnia o godz. 23.00 zapraszamy do udziału w celebracji Godziny Świętej, w czasie której – po odczytaniu fragmentu Ewangelii o modlitwie w Ogrójcu – będziemy adorować w ciszy Najświętszy Sakrament.

Z portalu Adoremus.pl:
„Najświętszą godziną, jaką chrześcijanin przeżywa w rytmie swoich dni, jest godzina Eucharystii. Ona jest szczytem i źródłem wszelkich działań całego Kościoła i poszczególnych wiernych. Jeśli jakaś inna godzina jest określana jako święta, to musi być ona szczególnie związana z tajemnicą Eucharystii. Musi z niej wyrastać i do niej prowadzić. Taką godziną jest niewątpliwie godzina adoracji Najświętszego Sakramentu, a także jednoczenie się z Jezusem w Jego modlitwie w Ogrójcu, w czasie której rozpoczyna on przeżywanie „swojej godziny”.
Z tej perspektywy trzeba spojrzeć na celebrację, która jest nazywana Godziną Świętą. Zazwyczaj przybiera postać wspólnego nabożeństwa, (…) jest to adoracja Najświętszego Sakramentu, przeżywana w czwartek wieczorem, nawiązująca wyraźnie do modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Słowa Jezusa: Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną (Mt 26,40), stały się dla chrześcijan równocześnie wyrzutem i zaproszeniem. Uczniowie Pana w kolejnych wiekach przychodzili w tym czasie na modlitwę. Czynią to również dzisiaj.”

Celebrację Godziny Świętej zakończymy o godz. 24.00.

Do zobaczenia na wspólnej modlitwie,
Ewa i Michał Wyszkowscy