Drodzy Krucjatowicze

Niebawem Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (19-25.02.2012). Jest on usytuowany na przełomie karnawału i Wielkiego Postu. Dla nas jest to ważna chwila do zaangażowania się w dzieło trzeźwości i wyzwolenia człowieka. Co można zrobić? Najpierw zaznaczę, że każda parafia otrzymała książeczkę „Apostoł Trzeźwości – Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2012”. Hasłem tegorocznym jest „Rodzina szkołą trzeźwości”. W tej książeczce jest „wszystko”, to znaczy kalendarz pielgrzymek, sympozjów i wszelkich inicjatyw trzeźwościowych w kraju, materiały, adresy i kontakty itp.

Na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz na Wielki Post proponuję:

* włączyć się w przygotowanie liturgii Tygodnia (modlitwa wiernych jest w Vademecum),
* przygotować Drogę Krzyżową (rozważania są w Vademecum),
* poprowadzić Różaniec (rozważania są w Vademecum),
* potwierdzić trwanie w KWC oraz danie świadectwa abstynencji poprzez złożenie podpisu w „Parafialnej Księdze Trzeźwości” (każda parafia ma obowiązek jej prowadzenia),
* Środę Popielcową poprzedza w tradycji Kościoła Nabożeństwo Czterdziestogodzinne. Można wtedy przygotować adorację (materiały w Vademecum),
* modlitwa, modlitwa, modlitwa jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa.

Ponadto pamiętajmy o:
* Wielkopostny Dzień Wspólnoty z Drogą Krzyżową – Górczyn, 16.03.2012
* XXXII Krajowa Pielgrzymka KWC do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Warszawa, 02.06.2012.

pozdrawiam i błogosławię
ks. Piotr Derda z Diakonią Wyzwolenia