Oaza Dzieci Bożych 2014

OAZA DZIECI BOŻYCH 15 – 31 lipca 2014r.
CERADZ KOŚCIELNY, k. Tarnowa Podgórnego
Dojazd: własny.
Koszt uczestnictwa: 679 zł (przy zgłoszenu do końca maja), od 1 czerwca – 699 zł.


Oaza Dzieci Bożych to rekolekcje dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Program oazy dostosowany jest do etapów rozwoju psychofizycznego oraz postępu uczestnika w formacji duchowej.
Ważne jest aby przestrzegać wyznaczonych granic wieku i nie zgłaszać dzieci młodszych.

Oaza Dzieci Bożych jest formą przeżyciowych rekolekcji zamkniętych, których celem jest doświadczenie obecności Boga – kochającego Ojca oraz bycie we wspólnocie, która żyje według ideału Dziecka Bożego. Program Oazy Dzieci Bożych przewiduje m.in. codzienną modlitwę, przeżywanie Eucharystii, wspólne śpiewy, spotkania w małej grupie, zdobywanie sprawności, pogodny wieczór, wyprawy odkrywcze i poznawcze.

Ceradz Kościelny położony w województwie wielkopolskim, niedaleko Tarnow Podgórnego 25 km na zachód od Poznania. Ceradz Kościelny swą wyjątkowość zawdzięcza nieżyjącemu już proboszczowi, ks. Zygmuntowi Humerczykowi (1926-2003). Proboszcz był także artystą, tworzył najróżniejsze kompozycje, wykorzystując kamienie, stare sprzęty domowe i narzędzia rolnicze, pnie o ciekawych kształtach, słowem wszystko, co dało się podporządkować jego artystycznej wizji. W centrum Ceradza znajduje się kompozycja przedstawiająca powstanie wsi na tle historii kraju Polan oraz pomniki upamiętniające 100-lecie miejscowego Kółka Rolniczego i 50-lecia Koła Włościanek. Pośrodku głównego skrzyżowania stoi rzeźba mężczyzny wykonana z najróżniejszych elementów metalowych przedmiotów użytkowych. Przed kościołem zaś znajduje się kamienny ołtarz z kulą ziemską z metalowych prętów. Za najciekawsze dzieło ks. Humerczyka uważa się pomnik ofiar II wojny światowej na ceradzkim cmentarzu. Do atrakcji turystycznych Ceradza trzeba zaliczyć gotycki kościół św. Stanisława z 1 połowy XVI wieku.

Oaza nie jest kolonią, obozem czy inną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim przeżyciowymi rekolekcjami realizowanymi według charyzmatu Ruchu Światło-Życie powierzonego Sł. Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu dla odnowy Kościoła.