Rekolekcje dla par rejonowych Rościnno 8-10.10.2010

W dniach 8 – 10 października br. Kasia i Paweł Maciejewscy – para filialna Domowego Kościoła wraz z księdzem Tomaszem Opalińskim, przeprowadzili w Rościnnie rekolekcje dla par rejonowych DK z filii poznańskiej, obejmującej diecezje : poznańską, kaliską, koszalińsko-kołobrzeską, szczecińsko-kamieńską, włocławską i zielonogórsko – gorzowską.
Tego typu rekolekcje stanowią pewną nowość w formacji par odpowiedzialnych DK, do tej pory odbyły się jeden raz w innej diecezji, co stanowiło niewątpliwie wyzwanie dla pary moderatorskiej i zarazem nowe doświadczenie dla małżeństw zaangażowanych w posługę w Domowym Kościele na szczeblu rejonowym.
W tym kontekście musimy podkreślić doskonałą organizację październikowych rekolekcji i profesjonalny, przejrzysty sposób przedstawienia wszystkich prezentowanych tematów.
Zasadniczy schemat rekolekcji opierał się o podstawowy dla funkcjonowania struktur DK dokument, a mianowicie Zasady Domowego Kościoła, zatwierdzone dekretem Konferencji Episkopatu Polski z 15 III 2006 r.
W ramach konferencji prowadzonych przez Kasię i Pawła, spotkania w grupach, a także nauczania Księdza Rekolekcjonisty, pracowaliśmy nad kolejnymi, ważnymi punktami „zasad”.
Omówiliśmy spójną i logiczną wizję drogi formacyjnej w DK wiodącej przez pracę na kręgach w ramach I i II roku pracy według podręczników, rekolekcje ewangelizacyjne, 15-dniowe rekolekcje dla rodzin I, II i III stopnia; Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin I i II stopnia; sesje o pilotowaniu kręgów, ORDR I i II stopnia, aż po rekolekcje tematyczne i dalszą – permanentną formację w kręgach, Triduum Paschalne w formie rekolekcji, czy też uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii ( pkt 18,19 zasad ).
Skupiliśmy się również na zadaniach par odpowiedzialnych w DK ( pkt 23 i 30 zasad ), w szczególności na zadaniach pary rejonowej ( pkt 31 d zasad ), w tym zaś zwłaszcza na przebiegu spotkania kręgu rejonowego z jego trójpodziałem na część dotyczącą dzielenia się życiem rejonów, modlitewną i formacyjną.
Sposób pracy w rejonach oraz schemat kręgu rejonowego był też przedmiotem sobotniego spotkania w małej grupie, co w naszej ocenie, stanowiło szczególnie cenną okazję do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, a przede wszystkim służyło ujednoliceniu dość zróżnicowanej jak się okazało w poszczególnych diecezjach i rejonach praktyki organizowania spotkań rejonu, ich treści i częstotliwości.
Ostatnim tematem, który wzbudził szereg emocji i wątpliwości, był przebieg wyborów pary rejonowej ( pkt 33 b zasad), które powinny nastąpić na spotkaniu podsumowującym roczną pracę rejonu i być poprzedzone modlitwą w rejonie i rzetelnym namysłem nad kandydatami.
Liczne dyskusje między uczestnikami rekolekcji, wiele szczegółowych pytań i problemów, które się pojawiały w trakcie naszych spotkań, potwierdzają, że tego typu rekolekcje są bardzo potrzebne małżeństwom podejmującym posługę w rejonie DK.

Iza i Radek