Odpowiedzialni za Diakonię Oaz Rekolekcyjnych DK
archidiecezji poznańskiej

Para diecezjalna
Joanna i Tomasz Marcinowscy (od 11.09.2022 r.)
Joanna 695 853 641
Tomasz 695 853 611

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła   
ks. Marcin Skowron (od 09.2022 r).
500 031 806

 

Więcej informacji o zakresie działania diakonii, w tym materiały dla modetarotór rekolekcji dostępne są na stronie: 

Diakonia OR DK arch. poznańskiej