Wielkopostny Dzień Wspólnoty Oazy Młodzieżowej 14 marca 2015 r.

Zapraszamy na Wielkopostny Dzień Wspólnoty dla młodzieży, który odbędzie
się na Podolanach w parafii Matki Bożej Pocieszenia 14 marca .

Plan:
9:00 celebracja V kroku (dla osób po ONŻ I)
10:00 zawiązanie wspólnoty
10:15 Namiot Spotkania
10:45 Eucharystia
11:45 spotkania w grupach
12:30 agape

Proszę wszystkich animatorów grup młodzieżowych o
zaproszenie/zachęcenie/przywiezienie swoich uczestników ;)

W imieniu Diakonii Deuterokatechumenatu

Natalia Krynicka