11-12 października 2019 r. Szkoła Animatora w Otorowie

Nie ma sprawy ważniejszej w naszym życiu, jak właśnie to, co dokonuje się w naszej bezpośredniej relacji do Boga” ks. Franciszek Blachnicki.

Dlatego właśnie pragniemy zaprosić wszystkie osoby po oazie II i III stopnia, osoby posługujące jako animatorzy oraz tych którzy szukają rozwoju swojej formacji do pogłębienia tej relacji poprzez uczestnictwo w Szkole Animatora. W tym roku formacyjnym będzie miała ona formę 5 wyjazdowych spotkań rekolekcyjnych. Każde spotkanie będzie zaczynało się w piątek wieczorem od wspólnej kolacji i modlitwy, natomiast kończyło w sobotę popołudniu wspólną EUCHARYSTIĄ stanowiącą źródło i szczyt naszego wyjazdu. Tegoroczna Szkoła Animatora będzie prowadzona w oparciu o materiały formacyjne po I stopniu Oazy Nowego Życia.

Formacja w ramach Szkoły Animatora dotyczy kilku aspektów życia duchowego. Bardzo ważna jest formacja wewnętrzna, przez którą należy rozumieć modlitwę (różnorodność form), liturgię oraz życie sakramentalne. Podczas Szkoły Animatora chcemy także pogłębiać formację intelektualną animatorów, poprzez konferencje czy szkołę biblijną. Pragniemy aby Szkoła Animatora była dla Ciebie miejscem umocnienia Twojej więzi z Jezusem, czasem modlitwy, budowania jedności i wspólnoty między animatorami oraz możliwością zaczerpnięcia sił w ciągu roku. Dodatkowo, w tym roku do programu dołączamy również różnorodne formy warsztatów praktycznych przygotowujących do prowadzenia spotkań, pogodnych wieczorów czy zabaw aktywizujących.

Pamiętaj nie ma nic ważniejszego od Twojej relacji z Bogiem, już teraz zaplanuj sobie ten czas, niech On będzie dla Ciebie najważniejszy. Nie jesteś w stanie dawać innym, jeśli nie zaczerpniesz ze Źródła.

Termin Szkoła Animatora: