” Kościół Żywy ” Temat roku formacyjnego Ruchu Światło-Życie 2023/24

Temat „Kościół Żywy” jest związany z jedną z głównych idei odkrywanych i wcielanych w życie
przez ks. Franciszka Blachnickiego. Podjęty w tym roku formacyjnym kieruje naszą uwagę na
rzeczywistość Kościoła, który tworzymy, Kościoła, który jest rozumiany przede wszystkim nie
jako instytucja czy struktura, ale jest wspólnotą, koinonią zasadzoną na żywym spotkaniu nas
– jego członków – z Jezusem. Dni Wspólnoty proponowane na ten rok będą nam zatem
pomagały odkrywać Kościół i nasze miejsce w nim.
W doborze tematów punktem wyjścia będzie dla nas czwarty drogowskaz nowego człowieka:
„Kościół – wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w
Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek;
chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w
ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła Powszechnego”.
Powakacyjne Dni Wspólnoty będą okazją do rozważenia pierwszej części drogowskazu, a
więc do pytania, czym jest Kościół jako całość. W cyklu adwentowym podejmiemy refleksję
nad Kościołem, który jest środowiskiem życia i rozwoju Nowego Człowieka. W końcu dwa
kolejne Dni Wspólnoty będą odnosiły się kolejno do znaczenia małej grupy oraz Kościoła
lokalnego w naszym przeżywaniu doświadczenia Kościoła.
Ponadto w czasie poszczególnych dni wspólnoty będziemy wracać do tajemnicy Niepokalanej
– Matki Kościoła, nawiązując do przeżywanej w tym roku 50. rocznicy zawierzenia Jej naszego
Ruchu.