Posłanie misyjne

Jak co roku, w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, podczas nieszporów ks. arcybiskup wręczył krzyże misyjne osobom wybierającym się latem na różne doświadczenia misyjne. Był wśród nich Wojtek z poznańskiej Diakonii Misyjnej wyruszający za kilka dni na sześć tygodni do Kenii.
Otrzymanie krzyża misyjnego, posłanie przez Kościół to naprawdę niezwykłe przeżycie.