Wieczór uwielbienia Ruchu Światło-Życie

14 lutego o godz. 19:45 rozpocznie się wielbienie przygotowane przez nasz Ruch. Będzie to Adoracja Chrystusa, spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa wstawiennicza i krótkie słowo ks. Kamila Szymczaka SAC, duszpasterza Diakonii Misyjnej, który opowie nam o Bożej miłości.

Zapraszamy wszystkie wspólnoty Ruchu do uczestnictwa. Modlitwa odbędzie się w dolnym kościele księży pallotynów przy ul. Przybyszewskiego 30. Msza Święta przed wielbieniem rozpoczyna się o godz. 19:00.

Jeśli ktoś chciałby posługiwać modlitwą wstawienniczą, proszę o kontakt ().