Zaduszki Misyjne 2017 (7 listopada)

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie, wraz z innymi wspólnotami misyjnymi, zaprasza na modlitwę za misjonarzy, którzy zginęli na misjach w ubiegłym roku.

Zapraszamy we wtorek 7 listopada do kościoła pallotynów (dolny kościół).

19:00 Msza Święta
20:00 Modlitwa
21:00 Agapa