Skrzynka intencji

Zachęcamy do korzystania ze skrzynki intencji, zapewniamy swoją modlitwę, poczujmy moc wspólnoty.