Relacja z Dnia Skupienia KWC 20 lutego 2016 r.

Dwudziestego lutego miał miejsce kolejny Dzień Skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Spotkaliśmy się w Centrum Duszpasterskim przy par. św. Rocha w Poznaniu. Rozpoczęliśmy nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy prelekcji ks. Piotra Derdy pt „Czynić miłosierdzie. Czym jest miłosierdzie. Uczynki Miłosierdzia”. Następnie pani dr Jolanta Próchniewicz zapoznała nas z genezą homoseksualizmu, ukazała jakie czynniki muszą zaistnieć w rozwoju chłopca, aby doszło do zaburzenia tożsamości płciowej. Wykład był niezwykle interesujący. Pani prelegent w sposób przystępny dzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą – przytaczane przykłady i analogie były zrozumiałe dla wszystkich.
Pani Jolanta Próchniewicz jest członkiem KWC jest od 1980r., więc od razu znaleźliśmy wspólny język i czuliśmy się wszyscy razem jak w jednej rodzinie.
Zwieńczeniem tego dnia była Msza Święta sprawowana w intencji osób uzależnionych. Modliliśmy się, aby Bóg uwalniał z nałogów, prosiliśmy o wytrwałość w postanowieniu abstynencji.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za osoby, które przyszły na to spotkanie i ubogaciły nas świadectwem swojego życia i abstynencji. Cieszymy się że mogliśmy je poznać. Dla naszej Diakonii Wyzwolenia był to czas umocnienia i radosnego przeżywania wspólnoty. Takie spotkania są potrzebne. Bogu niech będą dzięki!