II Tydzień Modlitwy o Ochronę Życia.

Życie jest darem. Bezcennym, choć kruchym. Najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia. Hojnym, choć czasem może wydawać się nie w porę. To dar od Boga dla człowieka. Dlatego po raz drugi zapraszamy na modlitewne spotkanie podczas Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia. Więcej na https://pro-life.pl/