05-10.07.2021 r. – Rekolekcje Ewangelizacyjne

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE kilkudniowe rekolekcje przeżyciowe, których celem jest doprowadzenie uczestników do osobistej decyzji (lub jej odnowienia) przyjęcia Jezusa Chrystusa przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swego życia oraz wejście obojga małżonków na etap formacyjny drogi uczniów Jezusa. W rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które:
– jeszcze nie podjęły formacji w kręgach Domowego Kościoła,
– podjęły formację w kręgu pilotowanym na etapie ewangelizacji lub pilotowania,
– uczestniczą już w formacji w kręgach Domowego Kościoła i chcą w ten sposób odnowić decyzję przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
 

Rekolekcje są organizowane przez Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie archidiecezji poznańskiej, a poprowadzi je wraz z Asią i Tomkiem Marcinowskimi ks. Paweł Sobczak

05-10.07.2021 r. – Szczytnik, klasztor Misjonarzy Św. Rodziny
               zapisy: Joanna i Tomasz Marcinowscy
               karta zgłoszeniowa
               zgłoszenia już tylko na listę rezerwową!