Przewodnik Katolicki w 100 rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Temat okładkowy najnowszego numeru „Przewodnika Katolickiego” to: „Czy Polsce potrzebny jest nowy ks. Blachnicki?”

W numerze znajduje się artykuł mówiący o aktualności myśli ks. Blachnickiego dzisiaj autorstwa Krzysztofa Jankowiaka, a także wywiad z Tomaszem Terlikowskim, autorem najnowszej biografii ks. Blachnickiego. Terlikowski nie miał nigdy żadnych związków z naszym Ruchem, bardzo ciekawe jest takie spojrzenie niejako z zewnątrz.

Ks. Blachnickiemu poświęcone jest też słowo wstępne do numeru redaktora naczelnego ks. Mirosława Tykwera.

Zachęcamy do lektury!!!

(https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2021/Przewodnik-Katolicki-12-2021
– tu są zajawki artykułów oraz w całości słowo wstępne do numeru)