100. rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z okazji 100. rocznicy urodzin naszego założyciela na rynku księgarskim pojawiła się biografia ks. Franciszka Blachnickiego autorstwa Tomasza Terlikowskiego.

Książka pokazuje jak „ksiądz, który zmienił Polskę”, doświadczał Boga działającego w Kościele. Jego natchnął, by w ciemną noc stalinizmu zapoczątkował dzieło oazy. Ufajmy, że Bóg także teraz, w czasie pandemii, przygotowuje ludzi, którzy odnowią Jego Kościół. Bo Pan nigdy nie porzuca swego ludu! 

ks. Marek Sędek
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

Książka do nabycia w naszej diakonii słowa.