6-10 marca 2016 r. Rekolekcje ewangelizacyjne w Kaczkowie

Od jesieni 2015 roku trwa ewangelizacja parafii w Kaczkowie, gdzie proboszczem jest ks. Piotr Derda. W dniach od 6 do 10 marca br. odbędzie się ostatni etap tej ewangelizacji, czyli parafialne rekolekcje ewangelizacyjne – 5 dni głoszenia kerygmatu, świadectwa, pantomima, spotkania w grupach oraz projekcja filmu Jezus. Kulminacyjnym momentem tych rekolekcji będzie czwartkowa Eucharystia, w czasie której uczestnicy rekolekcji będą mogli w pełnej wolności i świadomości oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi oraz modlitwa wstawiennicza bezpośrednio po Mszy Św. Wiemy, że już wiele osób  modli się w intencji tego dzieła. Niemniej zwracamy się do wszystkich, do których dotrze ta informacja o modlitwę za ten najważniejszy, ostatni etap ewangelizacji. Prosimy o modlitwę w intencji ks. Pawła Bogdanowicza, który będzie nauczał, za wszystkich dających świadectwa i uczestniczących w pantomimie, za animatorów prowadzących spotkania, za ks. Piotra, a przede wszystkim za parafian z Kaczkowa, aby otworzyli swoje serca na Bożą Miłość, aby Jezus zabrał z ich serc wszelki lęk i stał się Panem i Zbawicielem dla każdego z nich.                                                                                           Joanna i Robert Słocińscy – odpowiedzialni za Diakonię Ewangelizacji w DK