9 lutego 2016 – Strefa Odnowy Wiary

Kolejne spotkanie modlitewne z cyklu „Strefa Odnowy Wiary” odbędzie się 9.02.br. w temacie „Jezus uzdrawia”.
Poprowadzi je Diakonia Misyjna z ks.Kamilem Szymczakiem SAC. W czasie spotkania będzie możliwość uczestniczenia w modlitwie wstawienniczej.

Plan:

19.15 – modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
20.00 – przygotowanie Eucharystii
20.10 – Eucharystia z krótką konferencją
21.15 – zakończenie

Miejsce: kaplica Wydziału Teologicznego, ul.Wieżowa 2/4

Zapraszajmy jedni drugich z wiarą w moc wspólnej modlitwy. :-)