Krąg rejonowy

Pierwsze spotkanie Kręgu Rejonowego w nowym roku formacyjnym odbyło się 3 .10.2017 r. w parafii Ducha Świętego w Śremie. Nowym moderatorem rejonu zgodził się zostać ks. kan. Mariusz Matecki, proboszcz parafii Ducha Świętego w Śremie, przy której działają 2 kręgi. Posługę moderatora rejonu zakończył ks. Daniel Litkowski z Borku Wlk. Serdecznie dziękujemy ks. Danielowi za kilkuletnią opiekę i gościnę. Swoją posługę pary rejonowej przekazali także Ania i Marek Jankowiakowie z Borku Wlk. Szczęść Boże na dalszej drodze formacji w Domowym Kościele.
Podczas spotkania pary animatorskie podzieliły się radościami i troskami wynikającymi z posługi, zrelacjonowały uczestnictwo w wakacyjnych rekolekcjach oraz zaawansowanie formacji podstawowej małżeństw z poszczególnych kręgów. Omówiony został List Kręgu Centralnego pt. „Służę , więc jestem” oraz działania związane z Powakacyjnym Dniem Wspólnoty 15.10.17 r. w Śremie. Rozważono możliwość utworzenia w rejonie diakonii modlitwy i muzycznej.