Boże Narodzenie 2015

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. (…) W «pełni czasów» (por. Ga 4, 4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto Go widzi, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga.

Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 1

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą

ks. Adam Skociński – moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie

ks. Robert Klemens C.or – moderator diecezjalny Domowego Kościoła

Elżbieta i Jerzy Wolscy – para diecezjalna Domowego Kościoła