Srebny jubileusz kapłaństwa ks. Artura Andrzejewskiego

Uświadomiłem sobie wczoraj znowu jasno, że bez świętości – wszelki trud duszpasterski w moim życiu jest daremny. Nie można inaczej budować królestwa Bożego jak poprzez własną świętość. (…)  Być świętym – to znaczy wbudować siebie w królestwo Boże i oddać [się] Bogu [jako] narzędzie. (ks. Franciszek Blachnicki, Rekolekcje więzienne, 21.05.1961 r.)

 
Księdzu Arturowi w 25. rocznicę świeceń prezbiteratu, 
z życzeniami świętości na drodze kapłańskiego powołania,
wdzięczne za Jego posługę modertatora diecezjalnego DK,
z modlitwą – rodziny z Domowego Kościoła archidiecezji poznańskiej