Konkurs fotograficzny „Rekolekcje 2015”

Byliście, jesteście, albo wyjedziecie na rekolekcje oazowe?

Może zechcecie pokazać innym oazowiczom uroki miejsc, w których odbywały się lub odbywają się Wasze rekolekcje?

Podzielcie się Waszymi obserwacjami z innymi członkami Ruchu przez fotografie (dorośli) / rysunki (dzieci). Pokażcie na swoich zdjęciach to co zwraca uwagę, jest piękne i ciekawe. Zachęcam do udziału w konkursie fotograficznym. Będzie to sposób na podzielenie się przeżyciami i radością z innymi. Szczegóły poniżej.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „REKOLEKCJE 2015”

Cel konkursu

 • aktywne przeżywanie formuły „otwartych oczu”;

 • zwrócenie uwagi uczestników rekolekcji letnich na piękno stworzenia i walory turystyczno- krajobrazowe okolic, w których odbywają się rekolekcje ;

 • pokazanie innym członkom Ruchu Światło-Życie miejsc, do których warto udać się w przyszłości;

 • wzbogacenie programu Dnia Wspólnoty;

 • fotograficzna / rysunkowa „wędrówka” po Polsce śladem grup oazowych poszczególnych gałęzi Ruchu;

Warunki uczestnictwa

Przebieg konkursu

 • nadesłane zdjęcia zostaną wydrukowane w jednym formacie;

 • zdjęcia i rysunki będą zgromadzone i wyeksponowane w sali, gdzie planowana jest Agapa w czasie Powakacyjnego Dnia Wspólnoty 05.09 br.;

 • ekspozycja będzie podzielona na kategorie: dzieci, młodzież, dorośli;

 • w czasie wspólnego posiłku będzie można je obejrzeć i wybrać najlepsze prace po jednej z każdej kategorii;

 • aby wyłonić zwycięzcę każdej z kategorii wszyscy uczestnicy spotkania mogą wziąć udział w głosowaniu;

 • sposób głosowania: uczestnicy spotkania otrzymają kartki z oznaczonymi kategoriami tj. z opisem „dzieci”, „młodzież”, „dorośli”; obok kategorii należy wpisać numer wybranej pracy, na którą oglądający chce oddać swój głos (jedna osoba głosuje raz!)

 • zebrane głosy zostaną przeliczone;

 • w każdej kategorii zostaną nagrodzone trzy prace, które uzyskają kolejno najwięcej głosów;

 • ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie Agapy;

Nagrody

 • w kategorii „dorośli”: I miejsce dopłata do przyszłorocznych rekolekcji; II miejsce produkty ze sklepu należącego do stowarzyszenia „Sprawiedliwy handel”; III miejsce wspólny bilet rodzinny do Bramy Poznania (zakup po uprzednim ustaleniu terminu z laureatami)

 • w kategorii „młodzież”: I miejsce szachy; II miejsce pendrive o dużej pojemności; III miejsce film na DVD

 • w kategorii „dzieci”: I miejsce przybory szkolne; II miejsce komplet paletek do gry w tenisa stołowego; III miejsce gra komputerowa

Wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane drobne upominki.

Nagrodzone prace umieszczone zostaną na stronie internetowej.

ZACHĘCAMY

I

ZAPRASZAMY

organizatorzy