Ku dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu Światło-Życie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na rynku księgarskim ukazała się książka związana z tematem trwającego jeszcze roku formacyjnego w Ruchu Światło-Życie Dojrzałość w Chrystusie.
Autorem tej publikacji jest znany szerokiej rzeszy oazowiczów i nie tylko ks. Piotr Kulbacki członek Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. 
Autor, znawca charyzmatu Światło-Życie, w oryginalny, wieloaspektowy sposób ukazał kształtowaną przez (dwóch pierwszych moderatorów Ruchu Światło-Życie) ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego mistagogię, dzięki której „trudny” sakrament pokuty zyskuje nowy „blask” pozwalający w procesie metanoi chrześcijanina na pełniejsze czerpanie z bogactwa paschalnej duchowości chrzcielnej.
Książka do nabycia w diakonii słowa.