List Kręgu Centralnego

Przesyłamy bardzo ważny list Kręgu Centralnego – do przemyślenia i przemodlenia w wymiarze indywidualnym, małżeńskim, w ramach spotkania kręgu i w rejonach. List jest związany między innymi z właściwym przebiegiem spotkania w kręgu, a szczególnie dzielenia się zobowiązaniami. Pochylcie się nad nimi z wielką wnikliwością: List Kręgu Centralnego

Kasia i Paweł Maciejewscy