MISJA TALITHA KUM POZNAŃ 2023 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU!

Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. (2 Tm 1,6-8)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Do rozpoczęcia kolejnej Misji Talihta Kum pozostały niespełna 2 tygodnie.
Ostatnia prośba, jaką kierujemy do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie w naszej archidiecezji, to prośba o modlitwę w intencji Misji i to w szczególnej formie – nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu podczas trwania Misji.
Powierzajmy każdą osobę, którą spotkamy w tym czasie, a także każdego ewangelizatora, aby Bóg mógł w nich działać i wlewać w nich swoją miłość.

Inicjatywa nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu skierowana jest nie tylko do członków Ruchu Światło-Życie, ale do wszystkich, którzy modlitwą pragną wspomóc to dzieło. Tak więc powyższe zaproszenie można udostępniać dalej. Ważne jest, aby nasza modlitwa trwała nieustannie przez 132 godziny, czyli przez cały czas trwania Misji.

Działa już strona misji: www.misjapoznan.pl
Znajdziecie tam program i podstawowe wiadomości. Zaglądajcie tam i również udostępniajcie dalej! :)

Serdecznie Was pozdrawiamy
Joanna i Robert Słocińscy
diakonia ewangelizacji
mail: ,  tel.: 696324245