Oazy Rodzin – wakacje 2021 r.

Letnie rekolekcje Domowego Kościoła :
 
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE kilkudniowe rekolekcje przeżyciowe, których celem jest doprowadzenie uczestników do osobistej decyzji (lub jej odnowienia) przyjęcia Jezusa Chrystusa przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swego życia oraz wejście obojga małżonków na etap formacyjny drogi uczniów Jezusa. W rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które:
– jeszcze nie podjęły formacji w kręgach Domowego Kościoła,
– podjęły formację w kręgu pilotowanym na etapie ewangelizacji lub pilotowania,
– uczestniczą już w formacji w kręgach Domowego Kościoła i chcą w ten sposób odnowić decyzję przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
 

Rekolekcje są organizowane przez Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie archidiecezji poznańskiej, a poprowadzi je wraz z Asią i Tomkiem Marcinowskimi ks. Paweł Sobczak

05-10.07.2021 r. – Szczytnik, klasztor Misjonarzy Św. Rodziny
               zapisy: Joanna i Tomasz Marcinowscy
               karta zgłoszeniowa

OAZA RODZIN I° – 15-dniowe rekolekcje przeżyciowe (plus dzień przyjazdu i odjazdu), które rozpoczynają formację małżonków w Domowym Kościele. Celem oazy jest doprowadzenie uczestników do osobistego spotkania z Jezusem i przyjęcia Go przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela oraz wprowadzenie ich na drogę ucznia Jezusa. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw sakramentalnych, które:
– jeszcze nie podjęły formacji w kręgach Domowego Kościoła,
– podjęły formację w kręgu pilotowanym na etapie ewangelizacji lub pilotowania,
– uczestniczą już w formacji w kręgach Domowego Kościoła.
 
I turnus  02-18.07.2021 r. – Krzydlina Mała k/Wołowa, klasztor Misjonarzy Klaretynów
               zapisy: Kinga i Mateusz Drozdowie
               karta zgłoszeniowa
 
II turnus 20.07-05.08.2021 r. – Kacwin – rekolekcje odwołane (brak diakonii rekolekcyjnej)

OAZA RODZIN II°– 15-dniowe rekolekcje przeżyciowe (plus dzień przyjazdu i odjazdu), które wprowadzają rodziny w biblijne podstawy inicjacji liturgicznej oraz w przeżywanie liturgii eucharystycznej jako źródła i szczytu całego życia chrześcijańskiego. Uczą one również, jak w rodzinie przeżywać niedziele i święta, a także poszczególne okresy liturgiczne, np. Adwent czy Wielki Post. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw sakramentalnych, które formują się w kręgach DK i przeżyły już 15-dniowe rekolekcje OR I°.
 
II turnus 20.07-05.08.2021 r. – Stasikówka k/Poronina (kwatera prywatna)
               karta zgłoszeniowa
 
III turnus  06-22.08.2021 r. – Myślibórz, klasztor Sióstr Jezusa Miłosiernego
               zapisy: Katarzyna i Piotr Przymuszałowie
                            Kasia: , tel. 507 507 054 po 20:00

OAZA RODZIN III° – 15-dniowe rekolekcje przeżyciowe (plus dzień przyjazdu i odjazdu), które wprowadzają w etap podejmowania diakonii we wspólnocie, w której żyjemy: małżeństwie, rodzinie, kręgu, Ruchu, całego Kościoła  Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw sakramentalnych, które formują się w kręgach DK i przeżyły już 15-dniowe rekolekcje OR I° i OR II°.
 
I turnus  02-18.07.2021 r. – Stasikówka rekolekcje odwołane (brak diakonii rekolekcyjnej) 

ORAR I° – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I° – 5-dniowe rekolekcje przeżyciowe, których celem jest pogłębienie w świadomości uczestników zrozumienia istoty, celu, duchowości i metody działania Domowego Kościoła, a także dokonanie pewnej syntezy, która powinna ich doprowadzić do: – świadomej akceptacji programu i metod ruchu,
– decyzji aktywnego włączenia się kręgi rodzin, do których już należą,
– podjęcia odpowiedzialności za ewangelizację i diakonię w rodzinie, kręgu i wśród innych ludzi.
Rekolekcje te są przeznaczone dla małżeństw sakramentalnych, które formują się w kręgu DK i przeżyły już rekolekcje OR I°
 
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, na te rekolekcje zapraszamy małżeństwa bez dzieci lub z maluszkami, które będą mogły być wyłącznie pod opieką rodziców.
 

12-16.07.2021 r. – Szczytnik, klasztor Misjonarzy Św. Rodziny 
                zapisy: Agata i Krzysztof Jankowiakowie
                             Agata: tel. 663 740 599,


ORAR II° – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II° – 5-dniowe rekolekcje przeżyciowe, których celem jest uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej oraz jak najlepsze przygotowanie pary małżeńskiej do podjęcia tej posługi.
W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które:
– formują się w kręgu DK i przeżyły już rekolekcje OR I°,
– nie przeżyły jeszcze rekolekcji OR I°, ale pomimo to podjęły w tym roku formacyjnym posługę pary animatorskiej i zobowiążą się do przeżycia OR I° w najbliższym możliwym dla nich terminie (uczestnictwo warunkowe za zgodą pary diecezjalnej).
 

02-06.08.2021 r. – Zaniemyśl, ośrodek Bojanowe Gniazdo, ośrodek realizuje bon turystyczny
               zapisy: Renata i Wojciech Bartosiakowie
                            Renata: tel. 509 448 611 po 16:00, 


Sesja o pilotowaniu kręgów – 6-dniowe przeżyciowe rekolekcje specjalistyczne, których celem jest przygotowanie do podjęcia posługi pary pilotującej w kręgu pilotowanym. W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć małżeństwa sakramentalne, które:
– formują się w kręgu DK i przeżyły już rekolekcje OR I°, OR II°, ORAR I° i ORAR II°,
– podjęły posługę pary rejonowej i do tej pory nie uczestniczyły w takich rekolekcjach. 
 
06-11.07.2021 r. – Pieniężno
zapisy: Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
             Małgosia: tel. 506 047 131
             Tomek: , tel. 502 346 586

KOLEJNE REKOLEKCJE W PRZYGOTOWANIU