Podział Rejonu DK Górczyn-Os. Kopernika-Jeżyce-Kiekrz

Ze względu na powstawanie wielu nowych kręgów DK w Rejonie  Górczyn-Os. Kopernika-Jeżyce-Kiekrz nastąpił  podział  na dwa rejony.

Rejon Poznań – Łazarz, Stęszewski z  parafiami

 1. Poznań św. Andrzeja Boboli
 2. Poznań św. Anny
 3. Poznań Chrystusa Króla
 4. Poznańśw. Krzyża
 5. Poznań św. Rodziny
 6. Konarzewo św. Marcina

Dotychczasowa Para Rejonowa i Moderator Rejonowy pozostają w tym rejonie.

Rejon Poznań – Jeżyce, Przeźmierowski  z parafiami:

 1. Poznań św. Jana Kantego
 2. Poznań św. Jerzego
 3. Poznań św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP (Kiekrz)
 4. Poznań św. Wawrzyńca
 5. Poznań Objawienia Pańskiego
 6. Poznań Zwiastowania Pańskiego
 7. Dąbrówka św. Urszuli Ledóchowskiej
 8. Skórzewo św. Marcina i św. Wincentego
 9. Zakrzewo NMP Królowej Korony Polskiej

Na parę rejonową zostali wybrani Sandra i Mariusz Piasny, którym życzymy wielu łask Bożych na tą posługę.