PODZIEL SIĘ DOBRĄ NOWINĄ


Czy może być coś piękniejszego niż podzielenie się z innymi Słowem Bożym? Dlatego pragniemy zorganizować zbiórkę Pisma Świętego. Są w naszej wspólnocie, szczególnie wśród młodzieży osoby, których nie stać na własne Pismo Święte i z różnych powodów nie otrzymają na Nie funduszy. Dlatego JEŚLI MASZ W SWOIM DOMU ZBĘDNY EGZEMPLARZ PISMA ŚWIĘTO PODZIEL SIĘ  NIM Z TYMI, KTÓRZY NIE MAJĄ TEGO SZCZĘŚCIA. PISMO ŚWIĘTE MOŻNA ODDAWAĆ DO SPECJALNIE OZNACZONEGO KARTONU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W DIAKONII SŁOWA LUB KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZATORAMI 

DIAKONIA DEUTEROKATECHUMENATU
JAKUB SNOPEK 609 701 272, MAŁGORZATA MUSZYŃSKA 516 915 423